ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්

විදෙස් පුවත්

කලා පුවත්

704ae8854594a6ac674bc4c0e5902e82_L

සාර්ක් සිනමා මංගල්‍යය කොළඔදී

‘සාර්ක් චිත්‍රපට උළෙල’ ලබන 26 වැනිදා සිට 31 වැනිදා දක්වා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී සිනමා ශාලාව්දී පැවැත්වෙන […]

රසරිසි

Drama

අනුමණ්ඩලවලට පත්කරපු හැටි හරිද?

කලා මණ්ඩලය යටතේ පත් කැරෙන අනුමණ්ඩලවල ඇතැම් සාමාජික තනතුරු සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන ආණ්ඩුව සමයේත් විවාදාපන්න තත්ත්වයක් මතුවී තිබේ. […]

මතවාද

තවත් පුවත්

Search

Back to Top