ප්‍රවෘත්ති

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්

විදෙස් පුවත්

කලා පුවත්

  • PARZANIA
  • වාර්ෂික සාහිත්‍ය උළෙල

    අම්පාර කහටගස්යාය විදුහලේ වාර්ෂික සාහිත්‍ය උළෙල 2014 මකරන්ද ලේඛක රසික හවුලේ සහයෝගයෙන් අම්පාර, උහන, කහටගස්යාය විදුහලේ සාහිත්‍ය […]

රසරිසි

මතවාද

ranil wi

රනිල් ජනාධිපති වීම වැළැක්වීමට එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය ජනාධිපතිවරණය වර්ජනය කෙළේ කෙසේද?(3)

ශෝක වීමේ දිනය මේ වර්ජනය පසුපස කොටි හස්තය ක‍්‍රියාත්මක වූ ආකාරය දැන් කවුරුත් දනිති. ජනාධිපතිවරණ දිනය, ශෝක […]

තවත් පුවත්

Search

Back to Top