ව්‍යාපාරික පුවත්

Airlanka

“දකුණු ආසියානු මානව සම්පත් විශිෂ්ටත්ව සම්මානය” ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමට

ජාතික ගුවන් සේවාව වන ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය මානව සම්පත් කළමනාකරණ සම්මාන උළෙලේ දී […]

ක්‍රීඩා පුවත්

විදෙස් පුවත්

කලා පුවත්

රසරිසි

camara

ජාතික කෙටි චිත‍්‍රපට උළෙල – ‘විවිධත්වය ගරු කිරීම තුළින් එක්සත් අනන්‍යතාවක්’

සාමය, සහජීවනය, විවිධත්වය ඉවසීම, විවිධත්වයට ගරු කිරීම ආදී බහුවිද සාරධර්ම තරුණ පරපුර අතර තුළට අනුගත කිරීම අරමුණු […]

මතවාද

තවත් පුවත්

Search

Back to Top