FilmCalender

සිනමා දින කැලැන්ඩරය

රසරිසි No Comments on සිනමා දින කැලැන්ඩරය 82

ට‍්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් 4, ප්ලැනට් ඔෆ් ද ඒප්ස්, එක්ස්පෙන්ඩබල් 2, කැප්ටන් ඇමෙරිකා, එක්ස් මෙන්, නයිට් ඇට් ද මියුසියම්, ද හොබිට්, ස්පයිඩර් මෑන් ඇතුළු ජනප‍්‍රිය චිත‍්‍රපට ගණනාවක් සමඟින් 2014 වර්ෂයේ සිනමා දින කැලැන්ඩරයේ අතිශය කාර්ය බහුල එකක් වනවාට සැක නැත. පහත දැකවෙන්නේ එම චිත‍්‍රපට කාලසටහනයි.

 

January 2014 (41 Movies)

 

Jan 3 |     Paranormal Activity: The Marked Ones, Open Grave, The Best Offer, Beyond Outrage

Jan 10 |   The Legend of Hercules, Lone Survivor, The Adventurer: The Curse of the Midas Box, Her, The Banshee                         Chapter, The Truth About Emanuel, Raze, Cold Comes the Night, Black Coffee, Dumbbells, Divorce Corp

Jan 14 |   The Bronx Bull

Jan 15 |    Generation War

Jan 17 |     Jack Ryan: Shadow Recruit, Devil’s Due, The Nut Job, Ride Along, Like Father, Like Son Big Bad Wolves,                      G.B.F. , Reasonable Doubt, Life of a King, Back in the Day, Jamesy Boy, Gloria

Jan 24 |    I, Frankenstein, Run & Jump, Enemies Closer, Gimme Shelter, 24 Exposures

Jan 31 |     That Awkward Moment, Labor Day Sinbad: The Fifth Voyage, Best Night Ever, Brightest Star At                                           Middleton, Tim’s Vermeer

 

February 2014 (30 Movies)

 

Feb 7 |  The LEGO Movie, The Monument’s Men, Welcome to the Jungle, Nurse 3D, Cavemen, A Fantastic Fear of Everything, One Chance, The Last of the Unjust

Feb 12 | Robocop

Feb 14 | Vampire Academy, Endless Love, Winter’s Tale, About Last Night, Adult World, Date and Switch, Three Days To Kill, Girl On a Bicycle, Jimmy P.

Feb 19 | Child’s Pose

Feb 21 | Pompeii, Welcome To Yesterday, The Wind Rises, Barefoot, In Secret

Feb 28 | The Son of God, Non-Stop, Stalingrad, The Wind Rises, The Lunchbox, Repentance

 

March 2014 (27 Movies)

 

Mar 7 | 300: Rise of An Empire, Mr. Peabody & Sherman, Journey to the West, The Grand Budapest Hotel, Jodorowsky’s Dune, Grand Piano

Mar 14 | Need for Speed, Tyler Perry’s Single Moms Club, Bad Words, Veronica Mars, The Art of the Steal, Enemy,                   Grace of Monaco, Ernest & Celestine, Le Week-End

Mar 21 | Divergent, Muppets Most Wanted, Stretch, Nymphomaniac: Part One, 50 to 1, Blood Ties, A Birder’s                               Guide to Everything

Mar 28 | A Haunted House 2 , Noah, The Raid 2, Cesar Chavez, Finding Vivian Maier

 

April 2014 (22 Movies)

 

TBA | Small Time

Apr 4 |  Captain America: The Winter Soldier, Island Of Lemurs: Madagascar, The Galapagos Affair: Satan Came to                    Eden, Under the Skin, Dom Hemingway

Apr 11 | Rio 2, Draft Day, Sabotage, Only Lovers Left Alive, St. Vincent

Apr 14 | Frankie and Alice

Apr 16 | Heaven Is For Real

Apr 18 | Transcendence, Bears, Nymphomaniac: Part Two

Apr 25 | The Other Woman, The Quiet Ones, Walk of Shame, Earth to Echo, Locke, For No Good Reason

 

May 2014 (14 Movies)

 

TBA | The Love Punch

May 1 | The Scribbler

May 2 | The Amazing Spider-Man 2, Belle

May 9 | Chef Legends of Oz: Dorothy’s Return, Neighbors

May 16 | Godzilla, Million Dollar Arm

May 23 | X-Men: Days of Future Past, Blended

May 30 | Maleficent, A Million Ways to Die in the West, Party Central

 

June 2014 (9 Movies)

 

TBA | Made in America

Jun 6 |       Edge of Tomorrow, The Fault In Our Stars

Jun 13 |     22 Jump Street, How to Train Your Dragon 2

Jun 20 |     The Purge 2, Think Like A Man Too, Jersey Boys

Jun 27 |      Transformers 4: Age of Extinction

 

July | 2014 (9 Movies)

 

Jul 2 |    Deliver Us from Evil, Tammy

Jul 11 |   Dawn of the Planet of the Apes

Jul 18 |   Planes: Fire and Rescue

Jul 25 |   Hercules: The Thracian Wars, Jupiter Ascending, Sex Tape, Step Up All In, Magic In The Moonlight

 

August 2014 (14 Movies)

 

TBA | The Hero of Color City

Aug 1 |   Guardians of the Galaxy, Get On Up

Aug 8 |   Teenage Mutant Ninja Turtles, Lucy, Into the Storm, The Hundred-Foot Journey

Aug 15 |  The Expendables 3, The Giver

Aug 22 |  Sin City: A Dame to Kill For, When the Game Stands Tall

Aug 29 |  Jessabelle, Jane Got a Gun, The Loft

 

September 2014 (11 Movies)

 

Sep 5 | The Green Inferno, Addicted

Sep 12 | This Is Where I Leave You, No Good Deed, Search Party, Resident Evil 6

Sep 19 | The Maze Runner, Dolphin Tale 2

Sep 26 | The Equalizer, The Boxtrolls, A Matter of Faith

 

October 2014 (10 Movies)

 

TBA | The Vatican Tapes

Oct 3 | Gone Girl

Oct 10 | Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, The Judge, The Interview

Oct 17 | Dracula Untold, The Book of Life, The Best of Me

Oct 24 | Paranormal Activity 5, Business or Pleasure

 

November 2014 (9 Movies)

 

Nov 7 | Interstellar, Big Hero 6

Nov 14 | Dumb and Dumber To, Fury, Blackbird

Nov 21 | The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 McFarland

Nov 26 | Home

Nov 28 | Horrible Bosses 2

 

December 2014 (7 Movies)

 

Dec 12 | Exodus, Paddington

Dec 17 | The Hobbit: There and Back Again

Dec 19 | Annie

Dec 25 | Night at the Museum 3, Into the Woods, Unbroken

 

To Be Announced (TBA) 2014

 

The Woman In Black: Angels Of Death | Max Steel | Pinocchio | Poltergeist | Tarzan 3D | Heat | Clerks III | Space Station 76 | Superfast | Paradise Lost | All Cheerleaders Die | Glimmer | A Friggin’ Christmas Miracle | Odd Thomas | Wolf Creek 2 | Devil’s Knot | Home Invasion | Oculus | The Railway Man | Wild | Atlas Shrugged Part III | Incarnate | Imagine

Related Articles

Leave a comment

Search

Back to Top